Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Clark, New Jersey, Stany Zjednoczone

Wiadomości Harcerskie- Ochotniczka

Zastępowe

Do stopnia harcerki trzeba znać imię, adres i telefon do zastępowej i drużynowej. A także imię szczepowej i hufcowej.
Nasze zastępowe to:
Zastęp Zając
Zastępowa Nicole Zając
Zastęp Orion
Zastępowa Julia Berlińska
Zastęp Leon
Zastępowa Patrycja Komajda
Drużynowa Drużyny "Szczyty Górskie" to pion. Justyna Smykowski
Szczepowa Szczepu "Dunajec" to pwd. Iza Laskowska-Sukhovarov
Hufcowa Hufca "Podhale" to hm. Jolanta Nowacka

Kto założył Światowy Skauting i kiedy?

Robert Baden-Powell Założył Skauting w 1907 roku w Anglii.

Kto założył Polskie Harcerstwo i kiedy?

Andrzej Małkowski w 1910 roku założył pierwszą drużynę w Warszawie. W 1911 roku Olga Małkowska zakłada pierwszą drużynę żeńską we Lwowie.