Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Chrzest Polski

5. Zna datę chrztu Polski
a. i imię panującego wtedy władcy 
b. wie skąd wiara chrześcijańska przybyła do Polski
 
Początki państwa polskiego sięgają drugiej połowy X wieku.  Mieszko I pochodził z rodu Piastów. Rządził plemieniem Polan, którzy zamieszkiwali tereny koło Gniezna i Poznania. Wojsko liczyło 3000 (dobrze uzbrojonych) rycerzy, którym Mieszko dawał odzież, konie i wszystko czego potrzebowali. W czasie Mieszka I rządów zjednoczył plemiona słowiańskie, które zamieszkiwały tereny nad rzeką Odrą, Wartą i Wisłą. Najsilniejszymi wśród tych plemion byli Polanie i Wiślanie.  W ten sposób utworzył jedno państwo polskie ze stolicą w Gnieźnie. 


W 966 roku Mieszko I przyjął chrześcijaństwo, żeniąc się z księżniczką czeską Dobrawą, zwaną Dąbrówką. Poddani  Mieszka I byli poganami. Chrzest miał dla państwa Polskiego duże znaczenie polityczne i kulturalne.

Ten związek powstał aby wzmocnić władzę w danym państwie. W czasach panowania Mieszka I udało się utworzyć duże chrześcijańskie państwo. W roku 990 sięgało ono:  na północy - wybrzeży Morza Bałtyckiego, na południu - państwa czeskiego, na zachodzie - Cesarstwa Niemieckiego, na wschodzie - sąsiadowało z Rusią i Prusami.

Mieszko I był pierwszym księciem polskim potwierdzonym przez źródła historyczne.