Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Geografia Polski

1. Na pustej mapie (na które oznaczone są tylko większe rzeki i punkty miast), umieści:
a. kolejne stolice Polski (Warszawa, Kraków, Gniezno)
oraz miasta: Łódź,Wrocław,Zakopane, Częstochowa, Wilno,Lwów
2. Poda nazwę polskiego morza i wymieni trzy porty Polski
3. Nazwie i pokaże bieg paru głównych rzek w Polsce, oraz jedno jezioro i jedno pasmo górskie.