Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Granice Polski

2. Pokaże na mapie granice Polski za Jagiellonów.

 

Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie za panowania Jagiełły (1386-1434)

 

Państwa we władaniu dynastii Jagiellonów w 1490 roku

 

Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie przed unią lubelską (1561)