Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Władcy Polski

7. Wymieni najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Piastów:
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, i Kazimierza Wielkiego.
 

Mieszko I

Bolesław Chrobry

Mieszko II Lambert

Kazimierz I Odnowiciel

Bolesław II Śmiały

Władysław I Herman

Bolesław III Krzywousty

Leszek Biały

Konrad I Mazowiecki

Henryk I Brodaty

Bolesław V Wstydliwy

Leszek Czarny

Przemysław II

Wacław II

Władwysław Łokietek

Kaziemierz II Wielki