Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Królowie Polski

1. Wie kiedy i kto zapoczątkował dynastię Jagiellonów.
a. Wymieni trzech ważniejszych królów tej dynastii.

Ludwik Węgierski

Jadwiga Andegaweńska

Władysław II Jagiełło

Władysław III Warneńczyk

Kazimierz IV Jagiellończyk

Jan I Olbracht

Zygmunt II August

Aleksander Jagiellończyk

Zygmunt I Stary