Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Clark, New Jersey, Stany Zjednoczone

Krzyż Harcerski

Kształt Krzyża Harcerskiego wzorowany jest na kształcie Krzyża Virtuti Militari, najwyższego odznaczenia nadawanego w wojsku polskim za odwagę i męstwo.


 Krzyż Harcerski otrzymuje harcerka przy składaniu Przyrzeczenia.


 Liczne kropki na krzyżu oznaczają dobre uczynki jakie harcerka zobowiązuje się pełnić dobrowolnie w swej służbie harcerskiej.


 Liście dębowe to siła , umiejętność i wytrwałość.


 Liście laurowe to siła duchowa i zwycięstwo.


 "Czuwaj" to wezwanie "Bądź Gotów" do pracy nad swoim charakterem, do pomagania innym, to gotowość do czynu.


 Koło to symbol doskonałości.


 Promienie to światło przewodnie prowadzące nas przez trudy do gwiazd.


 Lilijka to symbol czystości  ducha, służby idei i łączność z międzynarodowym ruchem skautowym.

Lilijka Harcerska


Lilijka to symbol czystości ducha i służby idei.  Stale przypomina nam do czego dążymy i jak chcemy się doskonalić.  Lilijka jest symbolem skautingu światowego.

O - Ojczyzna

N - Nauka

C - Cnota

ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego