Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Clark, New Jersey, Stany Zjednoczone

Msza na Rozpoczęcie Roku Harcerskiego i Przejście/Pasowanie Zuchów
21ego Września 2018r.