Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Odsiecz Wiednia

4. Opowie o Sobieskim i Odsieczy Wiednia.
 
Jan III Sobieski był znanym wodzem, gdyż pobił Turków pod Chocimiem. Znał sposoby wojowania z Turkami. Toteż gdy Turcy napadli na Austrię i oblegali jej stolicę Wiedeń, Austriacy prosili Sobieskiego o pomoc.
Sobieski od razu zebrał swoje wojsko liczące 30000 ludzi i wyruszył pod Wiedeń z odsieczą, to znaczy z pomocą. Przed bitwą wysłuchał Mszy świętej i potem z połączonymi wojskami polskimi i austriackimi pobił Turków. Było to dnia 12ego września 1683 roku. Husaria polska odegrała wielką rolę w bitwie. 
Sobieski jako zwycięzca wjechał do Wiednia. A wódz turecki Kara Mustafa uciekł. Polacy zdobyli ogromne ilości łupów, w tym tureckie namioty, dywany oraz zbroje. Sobieski wysłał chorągiew turecką do papieża ze słowami: "Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył".
Zwycięstwo Sobieskiego ocaliło Europę od najazdu muzułmańskich Turków.
Sobieski wiele czasu spędzał w pałacu w Wilanowie, który na jego żądanie został zbudowany i ozdobiony tureckimi łupami.