Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Postawa Harcerki- Pionierka

Przyrzeczenie Harcerskie

Kandydatki na Pionierkę powinny wiedzie jak zameldować zastęp lub patrol.

Czuwaj, Ja (stopień )(imię i nazwisko) melduję zastęp/patrol (nazwa zastępu/patrolu)  na (np. zbiórkę, bieg na tropicielkę,wycieczką,itp) stan (ile harcerek jest w zastępie), (ile harcerek jest obecnych) obecne. Czuwaj!
Przykładowe Meldowanie:
Czuwaj, Ja przewodniczka Ewelina Paś, melduję zastęp "Tęcza" na zbiórkę drużyny, stan 10, 8 obecnych. Czuwaj.

Przed i po meldowaniu się, harcerka salutuję druhnie do której się melduję. Salutuję się trzema palcami tak jak nasz ukłon lub jak sztandarom daję się cześć.