Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Postawa Harcerki- Tropicielka

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie

  1. Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
  2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
  5. Harcerka postępuje po rycersku.
  6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerka jest zawsze pogodna.
  9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.
  10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

Symbolika Krzyża Harcerskiego

Symbolika Lilijki Harcerskiej

Zameldowanie się

Każda harcerka powinna wiedzieć jak się melduje lub przedstawia:

Czuwaj, Ja (stopień )(imię i nazwisko) melduję się na (np. zbiórkę, bieg na tropicielkę,wycieczką,itp). Czuwaj!
Przykładowe Meldowanie:
Czuwaj, Ja przewodniczka Ewelina Paś, melduję się na zbiórkę drużyny. Czuwaj

Przed i po meldowaniu się, harcerka salutuję druhnie do której się melduję. Salutuję się trzema palcami tak jak nasz ukłon lub jak sztandarom daję się cześć.