Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie

1.   Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

2.   Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.

3.   Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.

4.   Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.

5.   Harcerka postępuje po rycersku.

6.   Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7.   Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

8.   Harcerka jest zawsze pogodna.

9.   Harcerka jest oszczędna i ofiarna.

10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.