Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Przyroda- Tropicielka

Gatunki Ptaków

Do stopnia tropicielki harcerka potrzebuje znać 5 gatunków ptaków.

Parki Narodowe

Park Narodowy to obszar zachowany w stanie naturalnym, lub zbliżonym do naturalnego, objęty ochroną prawną. Tereny objęte parkiem posiadają szczególną wartość naukową, przyrodniczą, krajobrazową, lub kulturową.

Parki Narodowe w Polsce

Parki Narodowe w Ameryce