Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Sławni Polacy za Czasów Jagiellonów

5. Zna sławnych Polaków tego okresu (Kopernik, Długosz, Wit Stwosz).
7. Wie kto to był...
a. Mikołaj Rej 
b. Jan Kochanowski
 

Mikołaj Kopernik1473-1543
We Fromborku żył Mikołaj Kopernik, uczony astronom. Udowodnił on, że Ziemia się obraca dookoła Słońca, a nie Słońce dookoła Ziemi, jak ludzie dawniej myśleli. Dzięki Kopernikowi nauka o ciałach niebieskich (gwiazdach, planetach) weszła na nową drogę.

Jan Długosz1415-1480

Był Polskim historykiem, kronikarzem, duchownym, geografem, pierwszym heraldykiem Polski, i dyplomatą. Jan Długosz był surowym wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka. Jan Długosz napisał szczegółową historię Polski od początku aż do swoich czasów.

Wit Stwosz1448-1533

Wit Stwosz był niemieckim rzeźbiarzem, grafikiem i malarzem. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli późnego gotyku w rzeźbie. Piękna jego rzeźba w drzewie ozdabia główny ołtarz w kościele Mariackim w Krakowie

Mikołaj Rej1505-1569
Mikołaj Rej był pierwszym pisarzem, który pisał po polsku, a nie po łacinie jak to było dotychczas. Mówił "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają".

Jan Kochanowski1530-1584
Jan Kochanowski był pierwszym wybitnym poetą polskim. Znane są jego "Treny"; poezje pisane z żalu po śmierci córki.