Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Clark, New Jersey, Stany Zjednoczone

Sprawności Harcerek

Administracyjne/Techniczne

Artystyczne/Prace Ręczne

Gospodarcze

Harcerskie/Skautowe

Historyczne

Literackie

Obozowe

Opiekuńcze

Przyrodnicze

Regionalne/Kulturalne/Obywatelskie

Religijne

Sanitarne/Zdrowotne

Sportowe/Polowe

Turystyczne