Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Święci

6. Potrafi opowiedzieć o Św. Wojciechu, Św. Stanisławie Biskupie, Św. Kindze
 

Św. Wojciech

Biskup Wojciech, który przyjechał do Polski z Czech był bardzo dobry i świątobliwy. Pojechał on do pogańskich Prus, aby nawracać ludzi na religię chrześcijańską. Ale poganie go tam zabili. Polacy bardzo się tym zmartwili. Bolesław Chrobry chciał wykupić ciało biskupa Wojciecha, by go pochować w Polsce. Pogańscy Prusowie żądali tyle złota, ile ważyło ciało biskupa. Polacy oddawali swoje bogactwa i oszczędności ale- jak głosi legenda- dopiero gros biednej wdowy przeważył szalę. Ciało biskupa Wojciecha zostało przywiezione do Polski i pochowane w Gnieźnie. Ludzie modlili się prze grobie i zaczęły się tam zdarzać cuda. Po pewnym czasie biskup Wojciech został ogłoszony Świętym. Był on pierwszym polskim świętym i został ogłoszony patronem Polski.

Św. Stanisław
Bolesław Śmiały był drugi królem Polski. Wzmocnił Polskę walcząc z Czechami i cesarstwem niemieckim. Ale był bardzo surowy dla swoich rycerzy i nie lubił, by ktoś go krytykował. Gdy uczynił to biskup krakowski Stanisław Szczepanowski to król zabił biskupa. Bolesław Śmiały potem bardzo żałował, że to zrobił. Uciekł z Polski, pokutował i prosił Boga o przebaczenie. 
Biskup Stanisław Szczepanowski został potem ogłoszony Świętym i jest drugim patronem Polski. Przypomina nam to, że królowi nie wolno postępować niesprawiedliwie.

Św. Kinga
Kinga była córką węgierskiego Króla Beli IV i żoną Bolesława Wstydliwego. Kinga zasłynęła z fundowania kościołów i klasztorów, wspierała finansowo odbudowę miast po najazdach Tatarskich. Ufundowała odbudowę zniszczonej katedry krakowskiej. Kinga sprowadziła do Polski górników węgierskich, którzy odkryli z kraju złoża zoli w Bochni i Wieliczce. 

Po śmierci męża Kinga założyła najsłynniejszy w Polsce klasztor klarysek w Starym Sączu, by następnie wstąpić i tam pozostać. Jan Paweł II kanonizował ją na Świętą 16go czerwca 1999 roku podczas pielgrzymki do Polski.