Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Technika- Pionierka

Szyfry

Pionierka

Kandydatka na pionierkę wykona sama lub z grupą najprostsze urządzenia biwakowe np.kuchnię, dół na odpadki organiczne, przyrządzi na kuchni polowej dwie potrawy, postawi i zwinie namiot prawidłowo w zespole.

Ognisko

Kandydatka na pionierkę ułoży i rozpali ognisko przy pomocy dwóch zapałek.

Przed rozpaleniem ogniska przygotowujemy odpowiednio miejsce. Wytyczamy okrąg 50-70cm, usuwamy z niego darń, odkładając ją na bok (będzie potrzebna do zamaskowania miejsca po ognisku. Wokół okręgu układamy kamienie lub obsypujemy go ziemią. Przygotowujemy w pobliżu wiadro z wodą lub piaskiem. Ogień palimy w bezpiecznej odległości od drzew.


Gromadzimy odpowiednią ilość opału, nawet więcej niż może się nam wydawać potrzebne. Drewno na opał musi być suche.


Istnieje wiele rodzajów ognisk. Poszczególne typy ognisk różnią się zależnie od przeznaczenia.

Bezpieczne Ognisko Nocne

Ognisko to umożliwia sen przy ogniu bez niebezpieczeństwa, że płonące kłody stoczą się na śpiącego. Należy położyć dwie duże świeże kłody na ognisku w taki sposób, że będą chronić ciebie i twoje schronienie w miarę, jak ognisko będzie się wypalać. Zwróć uwagę na położenie ściany odbijającej ciepło.

Ognisko Długotrwałe

Ognisko rozpala się w rowku wykopany, dla ochrony przed wiatrem. Można je także przygotować na ziemi, przy użyciu dwóch świeżych kłód utrzymujących żar w jednym miejscu. Kłody muszą mieć średnicę co najmniej 15cm (im grubsze tym lepiej) i być ułożone tak, aby można było stawiać na nich naczynia do gotowania. Pod kłody można podłożyć dwa patyki o średnicy 2.5cm, aby zapewnić lepszy dopływ powietrza do ognia.

Ognisko T

Jest to ognisko dogodne do gotowania. Ogień utrzymuje się w górnej części litery T, skąd pobiera się żar do gotowania w części dolnej.

Ognisko Wigwam

Dogodne do gotowania i ogrzewania się (używa wiele opału). podpałkę wstępną należy umieścić pośrodku przygotowanego miejsca wokół wbitego w ziemię kołka, z otwarciem od strony nawietrznej dla zapewnienia ciągu. Ognisko należy osłaniać od wiatru zapalając je od stront najwietrzniej.

Ognisko Piramida

Ognisko ułożone z pełnych warstw drewna.Takie ognisko pali się długo i można je wykorzystać jako ogień na całą noc.

Ognisko Studnia

Zapewnia dużo ciepła i Światła dzięki dużemu dopływowi powietrza. Dlatego może ono służyć do gotowania i do sygnalizacji.

Węzły

Kandydatka na pionierkę posługuje się węzłami pionierskimi i zna co najmniej 6 węzłów, wie kiedy je trzeba stosować.

Płaski

Do wiązania dwóch sznurów mających wytrzymać silne napięcia.  Dzięki swojej płaskości ma zastosowanie przy pierwszej pomocy.

Tkacki

Służy do łączenia dwóch lin jednakowej lub różnej grubości.

Ratowniczy

Pętla, która nie zaciąga się, służąca do spuszczania ludzi z dużej wysokości itp.

Rybacki

Do łączenia dwóch lin.  Daje się szybko zawiązać i rozwiązać.

Ósemka Pionierska

Służy do przymocowania liny do pala lub związania chrustu itp.  Węzeł ten wytrzymuje napięcie z obu stron.

Kluczka Zaciągająca Się

Do umocowania np. linek namiotowych.

Tatrzański

Pętla tego węzła nigdy się nie ściągnie i może bezpiecznie użyta jako rączka do trzymania paczek.

Skrót

Do skracania liny.

Kluczka Nie Zaciągająca Się

Do przytroczenia bagażu, chwilowego zahaczania itp.

Ósemka Podwójna

Do zaczepiania o drąg lub pal przy trwającym nadal naprężeniu linki.

Kompas

Kandydatka na pionierkę potrafi posługiwać się mapą z pomocą kompasu
Są zasadnicze 4 kierunki czyli strony świata: Północ, Południe, Wschód, Zachód.


Najdokładniejszy kierunek możemy otrzymać tylko przy pomocy kompasu, którego igła wskazuje zawsze na północ. obracając się z kompasem w ręce tak, żeby stanąć twarzą w kierunku, w którym czarny/czerwony koniec igły wskazuje , znajdziemy od razu pozostałe kierunki.

Kompasy znaczone są przeważnie literami oznaczającymi angielskie nazwy kierunków:
Północ- (N) North; Południe- (S) South; Zachód- (W) West; Wschód- (E) East
Jeżeli masz z jakiegoś miejsca iść w jakimś kierunku, należy najpierw znaleźć ten kierunek według kompasu. Patrząc w stronę gdzie masz iść, znajdź w oddali jakieś drzewo, dom czy inny obiekt, który będziesz punktem orientacyjnym w twoim marsu. Po dojściu do tego miejsca znajdź swój kierunek i nowy punkt w terenie.

Jak odnaleźć północ bez kompasu?

Za Pomocą:
Słońca: w słoneczny dzień, w południu stajemy tyłem do słońca, sylwetka nasza rzuca cień dokładnie na północ.

Zegarka: w dzień słoneczny połóż zegarek poziomo na dłoni, obracając nim dotąd aż mała wskazówka wskaże słońce. Kierunek południowy wskazuje linia dzieląca na połowę kąt między cyfry 12 a małą wskazówką zegara.

Gwiazdy: na niebie półkuli północnej gwiazda polarna wskazuje dokładnie północ. Na niebie półkuli południowej Krzyżem Południa odnajdziesz południe.

Ścięte pnie pojedynczo rosnących drzew mają słoje roczne ułożone gęściej od strony północnej.

Północna strona mrowiska jest zawsze bardziej spadzista niż południowa.

Mchy i porosty uciekają od słońca- duże kamienie i skały są porośnięte mchem od strony północnej.

Samotnie rosnące drzewa mają silniej rozwinięte gałęzie od strony południowej.
UWAGA: Aby uniknąć błędu zaobserwuj kilka zjawisk.

Miernictwo

Mierzenie wysokości drzewa

1. W słoneczny dzień stajemy koło drzewa "BA". Cień rzucony przez drzewo i cień rzucony przez człowieka będą w tej samej proporcji do wysokości człowieka i drzewa.

2. Przy pomocy drugiej osoby- znajdujemy kij sięgający do oczu osobie AB. AB kładzie się nogami do drzewa i kij CB stawia się pionowo u stóp. porusza się wraz z kijem aż widzi koniec kija C w prostej linii z wierzchołkiem drzewa DE. 

Mierzenie Szerokości Rzeki

Wybieramy po drugiej stronie rzeki widoczny punkt np. drzewo "E". Stajemy dokładnie naprzeciw "A", idziemy wzdłuż rzeki odliczając kroki i zaznaczamy kijem lub czymś podobnym "B", idziemy dalej wzdłuż rzeki odliczając te samą ilość kroków jak między "A-B" i zaznaczamy punkt "C". Odchodzimy od punktu "C" prostopadle do rzeki aż zobaczymy punkt "D" i mierzymy odległość "CD".

Mierzenie Szybkości Prądu Rzeki

Zaznaczyć punkt na brzegu "A", wrzucić liść na wodę i po minucie zaznaczyć nad rzeką, do którego liść dopłynął "B". Odległość AB x 60 oznaczy szybkość prądu na godzinę.