Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Węzły

Supeł

Węzeł zwykły. Łatwy do zawiązania i rozwiązania.

Płaski

Najbardziej używany węzeł harcerski. Węzeł prawidłowo związany leży ładnie i płasko tak jak nazwa mówi.

Tkacki

Węzeł używany do związania dwóch różnych lin tej samej lub różnej grubości.

Ósemka Pionierska

Ósemka Zwykła

Ratowniczy

Węzeł najbardziej używany w pionierce harcerskiej. Węzeł jest mocny i wiąże się go do okoła drewna, pala, lub drzewa.
Węzeł przeważnie używany w wspinaczce. Węzeł dobry do wieszania ciężarów.
Węzeł ten to pętla która się nie zaciąga. Używany do spuszczania i podciągania ludzi z dużych wysokości.

Skrót Liny

Węzeł ten jest do skracania tymczasowo liny. Węzeł musi być pod napięciem aby się nie rozwiązał. Nawet gdy pod napięciem pociągnięcie jednego środkowego kawałka liny rozwiązuje skrót

Rybacki

Węzeł do łączenia dwóch lin. Węzeł się zaciąga i można go użyć do skracania i przedłużania liny.

Krowi

Węzeł łatwy do związania. Można zawiązać go na gałęzi lub drzewie. Węzeł zaciągający się.

Kluczka Zaciągająca Sie

Węzeł który się zaciąga. Można go regulować po zawiązaniu. Dobry węzeł do wiązania linek przy namiotach.

Kluczka Nie Zaciągająca Się

Węzeł który można użyć do wieszania różnych rzeczy. Mocny i solidny węzeł. Kluczka się nie zaciąga.