Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Wiadomości Harcerskie- Ochotniczka

Zastępowe

Do stopnia harcerki trzeba znać imię, adres i telefon do zastępowej i drużynowej. A także imię szczepowej i hufcowej.
Nasze zastępowe to:

occhot. Julia Rosół, ochot. Karolina Jańczuk, ochot. Nicole Pelo, trop. Iza Mierzejewski, trop. Magda Grochal, trop. Paulina Nowak

Drużynowa Drużyny "Szczyty Górskie" to phm. Ewelina Paś
Szczepowa Szczepu "Dunajec" to phm. Ewelina Paś
Hufcowa Hufca "Podhale" to hm. Jolanta Nowacka

Kto założył Światowy Skauting i kiedy?

Robert Baden-Powell Założył Skauting w 1907 roku w Anglii.

Kto założył Polskie Harcerstwo i kiedy?

Andrzej Małkowski w 1910 roku założył pierwszą drużynę w Warszawie. W 1911 roku Olga Małkowska zakłada pierwszą drużynę żeńską we Lwowie.