Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Wiadomości Harcerskie- Tropicielka

Wiadomości o Drużynie i Patronce

AK i Powstanie

W okupowanej Polsce harcerze tworzą bataliony Armii Krajowej "Zośka", "Parasol", "Wigry", które walczą w Powstaniu Warszawskim. Harcerki odznaczają się w służbie sanitarnej, łączności i sabotażu.

Odznaki