Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Władcy Polski

Dynastia Piastów

Mieszko I

Bolesław Chrobry

Mieszko II Lambert

Kazimierz I Odnowiciel

Bolesław II Śmiały

Władysław I Herman

Bolesław III Krzywousty

Leszek Biały

Konrad I Mazowiecki

Henryk I Brodaty

Bolesław V Wstydliwy

Leszek Czarny

Przemysław II

Wacław II

Władwysław Łokietek

Kaziemierz II Wielki

Dynastia Jagiellonów

Ludwik Węgierski

Jadwiga Andegaweńska

Władysław II Jagiełło

Władysław III Warneńczyk

Kazimierz IV Jagiellonczyk

Jan I Olbracht

Zygmunt II August

Aleksander Jagiellończyk

Zygmunt I Stary

Króle Elekcyjni

Henryk Walezy

Anna Jagiellonka

Stefan Batory

Zygmunt III Waza

Wladysław IV Waza

Jan II Kazimierz

Michał Korybut WIśniowiecki

Jan III Sobieski

August II Mocny

Stanisław Leszczyński

August III Sas

Stanisław August Poniatowski