Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Wychowanie Narodowe- Pionierka

Wybitni Polacy

Kandydatka na pionierkę musi zrobić album wielkich Polaków, którzy wzbogacili dorobek świata.
Poniżej jest kilka sławnych wybitnych Polaków.

Jan Heweliusz

Mikołaj Kopernik

Jan Matejko

Tadeusz Kościuszko

Adam Mickiewicz

Czesław Milosz

Ignacy Paderewski

Jan Paweł II

Józef Piłsudski

Roman Polański

Kazimierz Pułaski

Henryk Sienkiewicz

Maria Skłodowska

Wisława Szymborska

Andrzej Wajda

Lech Wałęsa