Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Wychowanie Religijne- Ochotniczka

Modlitwa Harcerska

O Panie Boże, Ojcze nasz
W opiece Swej nas miej
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
Harcerskim prawom życia, dnia
Wiernymi zawsze być

Boże Coś Polskę

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! x2

Kiedy Stać na baczność?

Podczas czytanej Ewangelii
Podczas śpiewania: Hymnu Narodowego, Hymnu Harcerskiego, Modlitwy Harcerskiej, Pieśni "Boże, Coś Polskę" i "Rota"
Podczas wmaszerowania lub wymaszerowania sztandaru.
Podczas opuszczania lub zawieszania flagi Polskiej i Kraju zamieszkania.