Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Hufcowe Hufca Podhale

1957 Helena Boguniewicz
1963 Jadwiga Chruściel
1966 Janina Dagys-Dobkowska
1970 Irena Rak-Dzierzbińska
1973 Zofia Langner-Nowobilska
1975 Gabriela Sokołowska-Backiel
1981 Malina Kozłowska-Wojtkowska
1985 Gabriela Backiel
1987 Anna Knap
1993 Beata Szmurło
1995 Jolanta Matysiak
1997 Irena Dzierzbińska
1999 Magda Rudnik-Nieroda
2010 Mariola Hackett
2013 Anna Kułakowska
2015 Jolanta Nowacka