top of page

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE SKAUTOWE

World Organization of the Scouting Movement (WOSM)

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego WOSM to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizacje skautowe z całego świata. Skupia około 28 mln członków w 216 państwach. Głównie członkami są chłopcy, ale zdarzają się również dziewczynki, w przypadku gdy dana organizacja jest koedukacyjna i nie jest równocześnie członkiem WAGGGS.

Symbolem WOSM jest biała lilijka, otoczona liną, związaną za pomocą węzła płaskiego. Wszystko to znajduje się na purpurowym, okrągłym tle

World_Association_of_Girl_Guides_and_Girl_Scouts.png

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

 Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek

 Jest to największa niepolityczna organizacja dla dziewcząt, dobrowolny

ruch wychowawczy oparty o wartości duchowe i otwarty na wszystkie młode kobiety, niezależnie od pochodzenia czy religii. Liczy ponad 8 milionów członkiń w 130 krajach.

Symbolem WAGGGS jest żółta koniczyna na błękitnym tle. Symbolizuje słońce świecące dla wszystkich dzieci na świecie.

1435074127731.png

International Catholic Conference of Guiding (ICCG)

Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu Żeńskiego

Forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkiniami są katoliczki. Do ICCG należą organizacje będące członkami Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

W Polsce członkiem ICCG jest ZHP od 2000r.

140px-International_Catholic_Conference_of_Scouting.png

International Catholic Conference of Scouting (ICCS)

Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu

Forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkami są katolicy. Do ICCS należą organizacje będące członkami Światowej Organizacji Ruchu Skautowego.

W Polsce członkiem ICCS jest ZHP.

Union_Internationale_des_Guides_et_Scouts_d'Europe.png

Federation of European Scouting (FES)
Federacja Skautingu Europejskiego
Europejska federacja chrześcijańskich organizacji skautowych, założona przez jezuitę, o. Jakuba Sevina. Jest międzynarodowym stowarzyszeniem oficjalnie uznanym przez Stolicę Apostolską i zaopatrzonym od 12 marca 1980 w Statut członkowski przy Radzie Europy (jako organizacja pozarządowa). Polskim członkiem jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE.

Miedzynarodowe Porozumienie Skautow Prawoslawnych.jpeg

DESMOS

Międzynarodowe Porozumienie Skautów Prawosławnych

Platforma współpracy narodowych organizacji skautowych, które w swoich szeregach skupiają skautów wyznania prawosławnego. Powstało w 1996 roku w Oslo.

W Polsce członkiem DESMOS jest Związek Harcerstwa Polskiego (od 1996 roku, członek-założyciel DESMOS).

index.jpeg

World Scout Parliamentary Union  (WSPU)

Światowa Skautowa Unia Parlamentarna

Międzynarodowe stowarzyszenie, skupiające czynnych członków izb ustawodawczych z prawie dziewięćdziesięciu państw świata, stawiając sobie za cel wspieranie działalności zarówno narodowych organizacji skautowych jak i światowego skautingu, przez parlamentarzystów uznających skauting za efektywną metodę wychowawczą. Skupia polityków (posłów, senatorów). Powstało podczas Zgromadzenia Założycielskiego w Seulu w 1991 roku.

bottom of page