top of page

Władcy Polski

Dynastia Piastów

1- Mieszko I.jpg

Mieszko I

Kazimierz I Odnowiciel

7- Bolesław III Krzywousty.jpg

Bolesław III Krzywousty

10- Mieszko III Stary.gif

Mieszko II Stary

13- Konrad I Mazowiecki.gif

Konrad I Mazowiecki

16- Leszek Czarny.gif

Leszek Czarny

19- Władysław Łokietek.jpg

Władysław Łokietek

1-Bolesław I Chrobry.jpg

Bolesław Chrobry

5- Bolesław Śmiały.jpg

Bolesław Śmiały

8- Władysław II Wygnaniec.jpg

Władysław II Wygnaniec

11- Kazimierz II Sprawiedliwy.jpg

Kazimierz II Sprawiedliwy

14- Henryk I Brodaty.jpg

Henry I Brodaty

17- Przemysł II .jpg

Przemysław II

20- Kazimierz II Wielki.jpg

Kazimierz II Wielki

3-Mieszko II Lambert.jpg

Mieszko II Lambert

Władysław I Herman

9- Boleslaw IV Kędzierzawy.jpg

Bolesław IV Kędzierzawy

12- Leszek Biały.gif

Leszek Biały

15- Bolesław V Wstydliwy.jpg

Bolesław V Wstydliwy

18- Wacław II.jpg

Wacław II

Dynastia Jagiellonów

21- Ludwik Węgierski.jpg

Ludwik Węgierski

24- Władysław III Warneńczyk.jpg

Władysław III Warneńczyk

27- Aleksander Jagiellończyk.jpg

9

22- Jadwiga.jpg

Jadwiga Andegaweńska

25- Kazimierz Jagiellończyk .jpg

Kazimierz IV Jagiellończyk

28- Zygmunt I Stary.jpg

Zygmunt I Stary

23- Władysław II Jagiełło.jpg

Władysław II Jagiełło

26- Jan I Olbracht.jpg

Jan I Olbracht

29- Zygmunt II August.jpg

Zygmunt II August

Króle Elekcyjni

30- Henryk Walezy.jpg

Henryk Walezy

33- Władysław IV.jpg

Władysław IV Waza

36- Jan III Sobieski.jpg

Jan III Sobieski

39- August III Sas .jpg

August III Sas

31-Stefan Batory.jpg

Stefan Batory

34- Jan II Kazimierz.jpg

Jan III Kaziemierz

37- August II Mocny.jpg

August II Mocny

40- Stanisław August Poniatowski.jpg

Stanisław August Poniatowski

32- Zygmunt III Waza .jpg

Zygmunt III Waza

35- Michał Korybut Wiśniowiecki .jpg

Michał Korybut Wiśniowiecki

38- Stanisław Leszczyński.jpg

Stanisław Leszczyński

bottom of page